Kancelaria
Jeziorscy

Poświadczenia

Poświadczenia, to kolejna kategoria czynności notarialnych wskazanych w ustawie Prawo o notariacie, w ramach której Notariusz może dokonać:
Dokonując poświadczenia Notariusz zamieszcza na nim datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, jak też oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Na żądanie strony na poświadczeniu może zostać zawarta także godzina dokonania tej czynności.
Skontaktuj się z nami
Jeśli poszukują Państwo usług notarialnych w Zgierzu, Łodzi lub okolicach, kancelarie notarialne Jeziorscy są do dyspozycji. Sporządzamy wszystkie przewidziane prawem czynności notarialne i udzielamy wyczerpujących informacji na temat naszej działalności. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów lub umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania z notariuszem.
Notariusz nie jest jedynym podmiotem uprawnionym do dokonywania poświadczeń, gdyż m.in. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 7.2.2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. Nr 27, poz. 185), w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta):
a) na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
b) na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;
2) banki – na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.