Kancelaria
Jeziorscy

Akty notarialne

Akty notarialne są formą dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie czynności prawnej i sporządzane są przez notariusza. Sporządza się je na podstawie oświadczeń woli stron, ich następnym odczytaniu i stwierdzeniu przez strony, że treść jest zgodna.Wyjątek od tej zasady stanowi testament, ponieważ nie wymaga sporządzania aktu notarialnego. Jednak dzięki nadaniu mu tej formy, zyskuje się pewność dokładnego wypełnienia jego zapisów, a tym samym zyskuje się notarialne poświadczenie dziedziczenia i potwierdzenie nabycia spadku.
Akty notarialne składają się z pięciu części:
komparycja aktu: data i miejscowość zawarcia aktu, dane stron wraz ze sposobem stwierdzenia tożsamości,
właściwa treść aktu notarialnego,
informacje o podatku, opłacie sądowej i taksie notarialnej,
stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu,
podpisy stron i notariusza.

Sporządzenie aktu notarialnego wymagane jest między innymi w przypadku:

Skontaktuj się z nami
Jeśli poszukują Państwo usług notarialnych w Zgierzu, Łodzi lub okolicach, kancelarie notarialne Jeziorscy są do dyspozycji. Sporządzamy wszystkie przewidziane prawem czynności notarialne i udzielamy wyczerpujących informacji na temat naszej działalności. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów lub umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania z notariuszem.

Czym jest wypis aktu notarialnego?

Sporządzone akty notarialne pozostają w kancelarii notarialnej, a strony otrzymują na własność wypis aktu notarialnego, który jest dosłownym powtórzeniem aktu i ma moc prawną. Każdy wypis aktu notarialnego otrzymuje indywidualny numer wpisywany do repertorium, jest znitowany i zszywany nicią. Przed wydaniem wypisu jest on na każdej stronie parafowany i opieczętowany pieczęcią tuszową, a na ostatniej – suchą.Kancelaria notarialna zajmuje się przekazaniem wypisów aktów notarialnych do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy skarbowe, urzędy gmin).Odpis aktu notarialnego jest odtworzeniem treści aktu notarialnego, którego zgodność poświadcza notariusz.