Kancelaria
Jeziorscy

Akty poświadczenia dziedziczenia

W polskim systemie prawnym istnieją dwie drogi do uzyskania dokumentu potwierdzającego prawa spadkobiercy do spadku:
Notariusz legitymowany jest do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, czyli dokumentu wskazującego spadkobierców danego spadkodawcy i ewentualnie przysługujące im udziały w spadku, jak też osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Kiedy możemy uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Dokument ten notariusz może sporządzić jeśli nabycie spadku następują na podstawie:
1) ustawy
2) testamentu notarialnego
3) testamentu holograficznego - własnoręcznie sporządzonego przez spadkodawcę
4) testamentu alograficznego - sporządzonego przed właściwym organem państwowym.

Skontaktuj się z nami
Jeśli poszukują Państwo usług notarialnych w Zgierzu, Łodzi lub okolicach, kancelarie notarialne Jeziorscy są do dyspozycji. Sporządzamy wszystkie przewidziane prawem czynności notarialne i udzielamy wyczerpujących informacji na temat naszej działalności. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów lub umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania z notariuszem.
Przy czynnościach związanych z sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia jak też uprzedniego protokołu dziedziczenia wszystkie osoby zainteresowane muszą być obecne osobiście – nie ma możliwości działania przez pełnomocnika jak też nie ma możliwości dokonania czynności, gdy choćby jedna z osób zainteresowanych nie wyrazi zgody na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia podlega wpisowi do Rejestru Spadkowego, prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.